Behöver du utveckla ditt ledarskap? Dagens lantbruksföretag blir allt större och antalet anställda ökar, vilket ställer högre krav på ledarskapet. Det är en utmaning som lantmästarstudenterna på SLU Alnarp vill uppmärksamma genom att arrangera en förmiddag om ämnet. Den 10 december delar fyra inspirerande föreläsare delar med sig av sina erfarenheter av både teori och praktik.

Läs hela nyheten här