Det treåriga utbildningsprogrammet för landskapsingenjörer som startade denna termin på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har blivit en succé. De 35 utbildningsplatserna fylldes snabbt och fick dessutom 60 sökande på reservplats.

Läs hela nyheten här