Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har det gjorts en slutlig utvärdering. Av de tre Linnécentra som utsågs till bästa fanns ICE3 från SLU.

Läs hela nyheten här