Om du inte har möjlighet att närvara på årets Flora- och faunavårdskonferens kan du livestreama ”Ett rikare odlingslandskap” den 25 april kl 09.00-16,40.
Under konferensen diskuterar vi vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald.

Läs hela nyheten här