Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Som en del i att ta fram Sveriges framtida ledare inom livsmedelsindustrin startades industridoktorandprogrammet LivsID vid SLU. Nu har doktoranderna kommit mer än halvvägs i projekten som involverar nio företag och elva doktorander.

Läs hela nyheten här