Under den första veckan av terminen bjöd SLU Alumn in nya och återkommande avgiftsbelagda masterstudenter till en informell middag. Ett bra tillfälle att lära känna varandra lite bättre och ställa frågor till SLU.

Läs hela nyheten här