En ny studie från SLU visar att den lokala växtligheten är det mest avgörande för vilka svampsporer som deponeras på en viss plats. Var i landet platsen finns, eller när på året den studeras, har betydligt mindre betydelse för spornedfallets artsammansättning.

Läs hela nyheten här