En sommar med extrem torka har lett till foderbrist, lägre skörd och missväxt. Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, ger här sina förslag på hur svenskt jordbruk kan utvecklas för att klara framtida perioder av torka.

Läs hela nyheten här