Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en lovande jordbruksteknik (Subsurface Water Retention Technology, SWRT). Tekniken kan öka skördarna rejält och är på lång sikt billigare än att investera i bevattning och gödsel. Dessutom kan den också lagra betydligt mer kol i marken.

Läs hela nyheten här