Stort hopp ställs till svampen Clonostachys roseas potential som framtida växtskyddsmedel mot en rad olika sjukdomar. I en ny studie från SLU visas att C. rosea använder nästan helt olika batterier av gener för att hantera olika sjukdomssvampar, trots att de hanteras på nästan exakt samma sätt. Detta skulle kunna användas för att finjustera växtskyddsmedel baserade på samma organismer mot olika sjukdomar.

Läs hela nyheten här