I slutet av september skördades majsen på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Det var första gången som majs odlades där. Odlingen har varit ett gemensamt projekt mellan Lövsta lantbruksforskning och lantbruksdriften. Den har omfattat fem hektar.

Läs hela nyheten här