Nära 40 procent av det svenska nötköttet produceras med hjälp av köttraskor, som inte mjölkas. Under vintern, innan de kalvar och sedan släpps på bete med sina kalvar, har dikorna oftast fri tillgång på ensilage. Mikaela Jardstedt från SLU har undersökt hur man tar fram ett tillräckligt magert vinterfoder åt korna, så att de inte blir onödigt feta. Ett lovande foder är ensilerad rörflen.

Läs hela nyheten här