Malörtsambrosian, som sprids via importerat fågelfrö, har hittills inte setts som något stort hot för Sveriges pollenallergiker. Den har helt enkelt blommat för sent för att hinna sätta frö, och har därför inte kunnat sprida sig. Nu visar forskare från SLU att det finns bestånd i norra Tyskland som är anpassade till nordliga breddgrader. Slutsatsen är att det nu finns mycket goda skäl för en systematisk övervakning och bekämpning av denna växt.

Läs hela nyheten här