De flesta arterna som vi delar vår planet med är fortfarande okända. Vi har också mycket att lära om hur arter samspelar med varandra och lever tillsammans. Nu arbetar forskare över hela världen med att kartlägga livet på jorden i det storslagna projektet Lifeplan. Fältarbetet koordineras från SLU. Det kommer att generera stora mängder data som ska analyseras med hjälp av AI och matematiska modeller. Helt säkert kommer projektet att hitta nya arter!

Läs hela nyheten här