Jordbruket har blivit intensivare. Färre grödor, större fält och specialisering med djur på vissa platser och växtodling på andra. Nu är det dags för mer variation inom jordbruket – diversifiering. Det kan ge oss mer och bättre mat. Samtidigt som det gynnar biologisk mångfald och är bra för klimatet. Men hur ska det gå till och vem ska driva utvecklingen från enhetlighet till mångfald.

Läs hela nyheten här