Sjutton procent av våra vanligaste vednedbrytande svampar koloniserar på mykorrhizaliknande sätt rötter på levande tallar och granar. Betyder detta att vissa nedbrytare kan växla kolkälla mellan ett värdträd och organiskt nedbrytbart material i marken? Detta studeras i en ny artikel från SLU.

Läs hela nyheten här