Inom ett forskningsförsök släpps nu några få sändarförsedda mårdhundar ut i södra och mellersta Sverige. Försöket ska visa om, och i så fall hur snabbt, en invasiv främmande viltart skulle upptäckas av jägarnas viltkameror. Svenska Jägareförbundet, SLU och Naturvårdsverket arbetar tillsammans för att stoppa spridningen av mårdhund. Det är en främmande art som kan ställa till med problem i vår natur.

Läs hela nyheten här