Den 1 januari 2018 inrättas formellt ämnesområdet ”Marie-Claire Cronstedts professur i viltekologi” vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Ämnet för professuren är viltekologi med inriktning mot vilt och viltskador i jordbrukslandskapet. Professor Petter Kjellander blir ansvarig för ämnesområdet.

Läs hela nyheten här