Webbapplikationen Markdata.se är gratis att använda och fungerar för alla fält från Skåne upp till större delen av Hälsingland. Man kan använda Markdata.se för att se hur lerhalten varierar inom de egna fälten och ta fram tilldelningsfiler för platsspecifik kalkning och varierad utsädesmängd.

Läs hela nyheten här