Martin Wierup har för en period av fem år invalts i den internationella expertgruppen Jemra, som har till uppgift att utvärdera olika aspekter av mikrobiologiska faror i livsmedelsförsörjningen. Jemra administreras gemensamt av FN:s jordbruksorganisation (FAO) och Världshälsoorganisationen (WHO). Wierup är aktivt verkande professor emeritus vid SLU:s institution för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Läs hela nyheten här