I centrala Kazakstan dog över 200 000 saiga-antiloper under tre veckor i maj 2015, vilket motsvarade mer än 60 procent av hela den globala populationen. Nu har en internationell forskargrupp utrett orsakerna till den plötsliga massdöden inom denna akut hotade art. Den direkta dödsorsaken visade sig vara bakteriell blodförgiftning, men en utlösande faktor tycks ha varit några dagar med ovanligt varmt och fuktigt väder.

Läs hela nyheten här