Lördag den 4 juni flyttar Matologi in i Malmö Folkets park och skapar en mötesplats för mat- hälso- och miljöintresserade storstadsbor, kockar, forskare och producenter. På Matologi kommer besökare att kunna ta del av aktuell forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och spännande samtal mellan forskare och kockar om mat, hälsa, livsmedelssäkerhet och hållbar produktion av kött och livsmedel. Hur påverkas landskapet och vår hälsa av vår konsumtion och våra matval? Varför är kon resurssmart och vad betyder modern hortikultur?

Läs hela nyheten här