Regionen runt Köpenhamn och Malmö/Lund är intressant att besöka ur forskningssynpunkt. Max Plancksällskapet från München, Tyskland, undersöker möjligheterna att utveckla samarbetsprojekt.

Läs hela nyheten här