Nu byggs en svensk webbportal som ska bli en resurs och en knutpunkt för folk och forskare som vill forska tillsammans: medborgarforskning.se. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet.

Läs hela nyheten här