Invasiva arter orsakar stora skador i skogar, parker och trädgårdar och politiska åtgärder behövs för att förhindra och begränsa nya utbrott. En ny undersökning från bland andra SLU visar att förståelsen för sådana insatser är kopplad till mediebevakning av pågående angrepp och en insikt i problemen arterna kan orsaka.

Läs hela nyheten här