Ett varmare klimat väntas leda till ökad landavrinning och tillförsel av humusämnen till vattensystemen i stora delar av norra halvklotet, inklusive Östersjön. Nu visar forskning vid Umeå universitet och SLU att detta kan orsaka en upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton på grund av ändrad struktur i den akvatiska näringskedjan. Studien publicerades i tidskriften Science Advances.

Läs hela nyheten här