Många viltarter ökar i städerna och urbana livsmiljöer är viktiga för många arter. Men samtidigt som koltrastar och igelkottar är uppskattade inslag i staden kan vildsvin, gäss och kaniner ställa till med problem. En ny SLU-rapport sätter fokus på den kommunala viltförvaltningen, och visar att upplevda problem orsakade av vilt ökar. Det gäller framför allt i större städer, och ökningen är störst för vildsvin.

Läs hela nyheten här