Livet i marken har större betydelse för nedbrytningen av organiskt material än man tidigare har antagit, enligt en europeisk studie som flera forskare från SLU deltagit i. Det innebär att dagens klimatmodeller över hur mycket koldioxid som avges från marken inte stämmer. Resultaten har nyligen publicerats i Nature Ecology and Evolution.

Läs hela nyheten här