Ätliga mikroorganismer har blivit ett hett område inom alternativa födo- och foderkällor. SLU-forskaren Tomas Linder vid Institutionen för molekylära vetenskaper intervjuades nyligen i nättidskriften OneZero angående fördelarna med ätliga mikroorganismer som födokälla.

Läs hela nyheten här