I sommar startar ett pilotprojekt som kan lägga grunden till miljöövervakning av pollinerande insekter i odlingslandskapet. SLU ska inventera bin (där humlor också ingår), blomflugor och dagfjärilar med olika metoder för att ta reda på hur man bäst kan följa pollinatörerna. Det är viktigt för att vi ska kunna se långsiktiga trender.

Läs hela nyheten här