Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som intaget av viktiga näringsämnen förbättras. Dessutom skulle stora jordbruksarealer frigöras för annan användning, mer än 20 000 hektar bara i Sverige. Det visar en ny studie av forskare vid SLU, LNU och JIBS.

Läs hela nyheten här