Forskningen har tydligt belagt att burhållna minkar uppvisar låg välfärd, till exempel i form av beteendestereotypier, och inte kan utföra naturliga beteenden. Men, i samband med en sådan översyn vi vill härmed vill lyfta fram en central fråga: är simning ett grundläggande eller ett inlärt behov hos mink?

Läs hela nyheten här