Sjukdomar som sprids av djur riskerar att öka om den biologiska mångfalden minskar. I en översiktsstudie har forskare nu sett att detta samband gäller på flera olika geografiska nivåer; såväl lokalt som globalt.

Läs hela nyheten här