Mjölkproduktion är en central del av de gröna näringarna i Sverige. Förutom att mjölkproduktionen ger näringsrika livsmedel i form av mjölk och kött, och en högvärdig råvara från en stor andel tämligen enkelt fodermedel (gräs) har mjölknäringen sedan länge arbetat, med hjälp av forskning för att minska klimatpåverkan genom avel, foder och produktionseffektivitet.

Läs hela nyheten här