Jerker Nilsson vid institutionen för ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet skriver i SvD Näringsliv att det är de svenska politikerna som måste agera för att priset på mjölk ska öka. Varken Arla eller svenska lantbrukare kan göra något åt priset.

Läs hela nyheten här