Den 4-5 oktober äger den årliga Mångfaldskonferensen rum i Uppsala, i arrangemang av Centrum för biologisk mångfald tillsammans med Upplandsstiftelsen. Temat är Skogslandskapet, och vi ställer oss frågan om och hur en landskapsansats vid förvaltning av skog kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Läs hela nyheten här