De flesta fladdermöss äter insekter men enligt observationer kan många arter vid sällsynta tillfällen äta både fiskar och fåglar. Ett exempel är den asiatiska arten Nyctalus aviator som ingår i familjen läderlappar. För några år sedan hittade forskare fjäderrester i spillningen. Med hjälp av molekylära metoder har forskare från bland annat SLU kunnat visa inte bara att en individ av Nyctalus aviator hade ätit en fågel utan också vilken art det var.

Läs hela nyheten här