Fångsterna av abborre har minskat samtidigt som mörten återigen är talrik vid provfisken vid Lagnö söder om Norrtälje. Mörtarna är nu för första gången fler än abborrarna i provfiskenäten. Utvecklingen pekar på en ökad näringsstatus i området.

Läs hela nyheten här