Den 18 maj i Umeå och den 25 maj i Uppsala arrangeras ”Soapbox Science”, där tolv kvinnliga forskare kommer att berätta om sin forskning för allmänheten. Syftet är dels att inspirera människor som annars inte skulle komma i kontakt med forskning, dels att lyfta fram kvinnliga forskare och deras arbete. SLU medverkar på båda platserna, i samarbete med Umeå respektive Uppsala universitet.

Läs hela nyheten här