Kan djur och natur hjälpa ”hemmasittare” att återvända till skolan? Kommer det att finnas ekologisk GMO-mat i framtiden? Det är två exempel på frågor som SLU lyfter i årets program, som i övrigt har ett tydligt fokus på vatten. Odling i vatten, hot mot dricksvatten, miljötillståndet i vattendragen, källsorterande toaletter, kretsloppsbaserad fiskodling och jordbrukets vattenfrågor är några av de aspekter som tas upp.

Läs hela nyheten här