Den 5 mars hölls en workshop på Stockholmsregionens europakontor i Bryssel som handlade om att ta fram forskningsagendor om urbana ekosystemtjänster och hållbar urbanisering. Workshoppen leddes av Påverkansplattformen för urbana ekosystemtjänster baserad vid SLU/Tankesmedjan Movium.

Läs hela nyheten här