I stora delar av världen är det inte konstigt alls att äta insekter, men i Europa har det aldrig varit särskilt utbrett. Tvärtom verkar det som att svenskar inte åt insekter ens om de svalt, enligt en ny studie. Forskare vid Uppsala universitet och SLU har undersökt hur man har uppfattat insekter som livsmedel historiskt och globalt. En slutsats är att attityder kan förändras ganska snabbt – det har hänt med andra livsmedel. Insekter lyfts ofta fram som framtidens mat – det skulle kunna bli en miljömässigt hållbar källa till protein.

Läs hela nyheten här