Under de senaste åren har utbredningen av blåmussel- och ostronbankar minskat i Europa. Hur det ser ut i Sverige är dåligt känt. I ett projekt ska SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka trenden för dessa arter och också testa möjliga åtgärder för att stärka deras framtida utveckling.

Läs hela nyheten här