Stickmygghonornas aptit på blod är välkänd, men de är också beroende av sockerkällor, såsom nektar, frukt och sav. Nu kommer forskningsresultat som tyder på att myggornas förmåga att sprida malaria påverkas av vilka växtarter som ingått i dieten. Forskarna, som kommer från universitet i Burkina Faso, Frankrike och England samt Sveriges lantbruksuniversitet, hoppas att plantering av växter som hämmar malariaparasiter kan bidra till att färre människor drabbas av den fruktade sjukdomen.

Läs hela nyheten här