Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Med anledning av det behövs ett utökat samarbete mellan myndigheter och forskare. Drygt 30 myndigheter avser därför att utöka sina samarbeten, för att öka effekten av de resurser som läggs på att hantera problemen med högfluorerade ämnen.

Läs hela nyheten här