Regionala djurförsöksetiska nämnden avslog LRF mjölks ansökan att göra en pilotstudie om djurvälfärden i fem mjölkkobesättningar med moderna lösdrifter i sommar.

Läs hela nyheten här