I växter och djur antas enskilda geners aktivitet oftast bestämmas var för sig. Nu visar en ny studie att utvecklingen av blommans ståndare i modellväxten backtrav sker genom en samtidig aktivering av gener som ligger nära varandra på växtens kromosomer.

Läs hela nyheten här