Hur uttrycks och uppfattas olika miljövårdsbegrepp? Hur används och förstås ord som ”ekosystem”, ”biologisk mångfald” och ”landskap” i olika sammanhang? Det är några av de frågor som kommer ställas och diskuteras under den seminarieserie som Centrum för biologisk mångfald bjuder in till. Fem eftermiddagar i vår med start den 16 februari kommer inbjudna talare att hålla en timmes föredrag som direkt efterföljs av en timmes diskussion. Seminarieserien lyfter fram frågan om natur- och miljövård i en samhällsvetenskaplig kontext.

Läs hela nyheten här