Invandringen till Norden har ökat snabbt under de senaste årtiondena, och en stor del av de nyanlända är asylsökande. Denna utveckling gör att det behövs en översyn av metoder för framgångsrik integration av invandrare, liksom en utveckling av nya tillvägagångssätt. Idag publicerar en nordisk forskargrupp en rapport där de skriver att naturbaserad integration kan erbjuda ett nytt perspektiv på dessa utmaningar. De svenska forskarna i gruppen kommer från SLU.

Läs hela nyheten här