Idag släpper Naturvårdsverket rapporten ”Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper”. Två medarbetare på SLU Artdatabanken, Mikael Svensson och Sofia Gylje Blank, har tillsammans med andra bidragit till innehållet.

Läs hela nyheten här